PRESENTATION SKILL – KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Thông tin khóa học

PRESENTATION SKILL - KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH
Cơ Bản
Từ4 đến15
Giảng viên Đoàn Hồng Trang
Bình luận Facebook
Chia sẻ.

Về tác giả

Bình luận đã đóng.