Đang xem: Đào tạo IELTS

Thông báo tuyển sinh lớp IELTS tháng 3 năm 2017
Bởi

Thi thử xếp lớp ngày 26/02/2017Thời gian từ 17h30 đến 20h ————————————————————————————————————————–Hỗ trợ 100% lệ phí thi đối với học viên kết thúc khóa học có…

Lịch tuyển sinh các khóa học Tiếng Anh
Bởi

1- Tiếng Anh Thương mại cho doanh nghiệp http://edu.osbholding.vn/Home/NCat/NDetail/vi/189/180/6909/tieng-anh-thuong-mai-cho-doanh-nghiep.html 2 – Tiếng Anh Explorations with STEM http://edu.osbholding.vn/Home/NCat/NDetail/vi/189/180/6899/cap-ii–explorations-with-stem.html 3 – Tiếng Anh Discovery English http://edu.osbholding.vn/Home/NCat/NDetail/vi/189/180/6898/cap-i–discovery-english.html